Verbouw

Als particulier kunt u vrijwel altijd direct bij Bouwbedrijf Krijger terecht. Maar ook voor grootschaliger verbouwingen is Bouwbedrijf Krijger een ervaren partner. Het is aan te bevelen om ons reeds in een vroeg stadium in te schakelen. Ook op het gebied van communicatie met uw plaatselijke gemeente. Door onze brede ervaring zijn wij veelal in staat potentiële knelpunten vooraf in te schatten. wat een spoedige vergunningverstrekking ten goede komt.

Verbouw